1997, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 043-052
AKCİĞER SURFAKTAN SİSTEMİ
Zafer Durgun, Ercan Keskin
S.Ü. Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Akciğer surfaktanları, yüzey gerilimi, hiyalin membran
Görüntülenme Sayısı:5068 - İndirilme Sayısı: 44804

Pulmoner surfaktanlar tip ll alveoler epiteliyal hücrelerce salgılanan, alveol ve küçük hava yollarını kaplayan bir fosfolipid ve protein kompleksidir. Surfaktanların bilinen fonksiyonları (1) alveol duvarını uygun bir nemlilikte tutmak; (2) pasif ekspirasyon esnasında daha kolay elastik büzülme için sabit esansiyel bir faktör olarak rol oynamak; (3) hava-sıvı tabakasında yüzey gerilimini azaltarak alveollerin stabilizasyonunu sağlamak ya da ekspirasyon esnasında küçük alveollerin kollapsını ve daha büyük alveollere yapışmasını önlemek; (4) kapiller ve interstisyel sıvıların alveoller içerisine infiltrasyonuna karşı direnç oluşturmak; ve (5) inhalasyon sonucu alveollere kadar ulaşabilecek küçük par-tiküllerin emülsifiye edilmesini sağlayarak bunların makrofajlar tarafından fagositozunu kolaylaştırmaktır. Surfaktan yetersizliği ya da kompozisyonundaki farklılıkların prenatal ve neonatal dönemde yetersiz akciğer gelişimi ve yetişkinlerin birçok pulmoner hastalığı ile ilgili olduğu bildirilmektedir. Bu nedenle surfaktanların bu hastalıklardaki rolü ve terapötik nitelikleri ile ilgili olarak birçok araştırma yapılmakta ve her geçen gün yeni bilgiler elde edilmektedir.