pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2007, Cilt 23, Sayı 1, Sayfa(lar) 047-053
ATLARDA KURUTULMUŞ ŞEKER PANCARI POSASI KULLANILMASININ RASYONUN SİNDİRİLME DERECELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Emel Gürbüz, Behiç Coşkun
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: At, kurutulmuş şeker pancarı posası, sindirilme derecesi
Görüntülenme Sayısı:1958 - İndirilme Sayısı: 2384

Bu araştırma, at rasyonlarında yulaf yerine soya küspesi ve yağ ilave edilerek protein ve enerji yönünden desteklenmiş kurutulmuş melaslı şeker pancarı posası (KMŞPP) kullanılmasının rasyonun sindirilme dereceleri üzerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma 4x4 latin kare metoduna göre yürütülmüştür. Denemenin her bir dönemi 21 günü adaptasyon ve 6 günü sindirim denemesi olmak üzere 27 gün, toplam 108 gün sürdürülmüştür. Denemede, enerji ve protein yönünden dengelenmiş olan 4 farklı konsantre yem; kontrol grubu, % 12.5 KMŞPP, % 25 KMŞPP ve % 37.5 KMŞPP ilave edilmiş grup olmak üzere allara canlı ağırlığın % 1.2'si kadar verildi. Kurutulmuş melaslı şeker pancarı posasının rasyona ilave edilmesi atların canlı ağırlığını ve su tüketimlerini etkilememiştir. Dört farklı rasyonu tüketen atlarda, klasik ve indikatör metoduyla yapılan sindirim denemesinde rasyonlara göre besin maddelerinin sindirilme dereceleri arasında farklılık önemli bulunmamıştır (P>0.05).