pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2011, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 059-065
Aydın ve Muğla bölgesinde alabalıklarda (Oncorhynchus mykiss W., 1792) görülen hastalıkların patolojik yönden incelenmesi
S. Serap Birincioğlu1, Nursal Metin1, Hamdi Avcı1, Ahmet Aydoğan1, Fatma Sayın2
1Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Aydın
2Yüzüncüyıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Gökkuşağı alabalığı, patolojik bulgular, hastalık
Görüntülenme Sayısı:1835 - İndirilme Sayısı: 2010

Amaç: Bu çalışma ile hasta gökkuşağı alabalıklarında görülen patolojik bulguların saptanması ve bu bulguların balık hastalıklarının teşhisindeki öneminin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Aydın ve Muğla bölgelerindeki çeşitli işletmelerden getirilen toplam 150 adet hasta gökkuşağı alabalığı incelendi. Makroskobik bulguları tanımlanan balıklar, rutin takipten geçirildikten sonra parafinde bloklandı. Beş μm kalınlığında alınan kesitlerin tamamı Hematoksilen- Eozin ile boyanarak ışık mikroskopunda incelendi.

Bulgular: Makroskobik olarak deri ve yüzgeçlerde eroziv ve ülseratif lezyonlar, gözlerde ekzoftalmus ve perioküler kanama, solungaçlarda hiperemi ve kanama ile karaciğerde kanama ve renk değişiklikleri görüldü. Mikroskobik incelemelerde, solungaçlarda, ödem, hiperemi, telangiektazi, kanama ve hiperplaziler ile silyatalı parazitler (Trichodina sp., Ichthyophthirius multifiliis) tesbit edildi. Kalpte 38 olgu epikarditis 13 olguda ise miyokarditis belirlendi. Karaciğerde, dejenerasyon, yağlanma ve lenfoid hücre infiltrasyonları saptandı. Böbreklerde kanama, melanomakrofaj merkezlerde artış ve proksimal tubulus epitellerinde eozinofilik hiyalin damlaları belirlendi. Dört balıkta dalakta fokal nekrozlar dikkati çekti.

Öneriler: Balık hastalıklarında, histopatolojik incelemeleri de kapsayan multidisipliner yaklaşımların, doğru teşhis ve etkin tedavi açısından büyük önem taşıdığı kanaatine varılmıştır.