2010, Cilt 26, Sayı 1, Sayfa(lar) 039-043
İneklerde embriyo transferinde farklı prostaglandin F protokolleri ile taşıyıcı senkronizasyonu
Mesut Kırbaş1, Şükrü Dursun1, Mehmet Köse1, Bülent Bülbül1, Mehmet Çolak1, Hasan Mutlu2
1Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Konya, Türkiye
2Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Adana, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Embriyo transferi, taşıyıcı senkronizasyonu, prostaglandin, inek
Görüntülenme Sayısı:2331 - İndirilme Sayısı: 1565

Amaç: Çalışmada, dondurulmuş çözdürülmüş embriyo transferi amacıyla taşıyıcı senkronizasyonunda kullanılan farklı prostaglandin F protokolleri karşılaştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Toplam 46 İsviçre Esmeri inek rastgele üç gruba ayrıldı. Grup I (n=15)'deki ineklere östrüs siklusunun herhangi bir döneminde i.m. yoldan tek doz 0.150 mg kloprostenol enjekte edildi. Enjeksiyonları takiben beş gün boyunca östrüsler takip edildi. Diğer ineklere ise 11 (Grup II, n=15) ya da 14 (Grup III, n=16) gün arayla çift doz prostaglandin F enjekte edildi. İkinci ve III. gruplarda son enjeksiyonu takiben 5 gün süreyle östrüs gözlendi. Bütün ineklere 7. gün (östrüs 0) ethilen glikolle dondurulmuşçözdürülmüş embriyolar transfer edildi. Gebelik tespiti 28. günde ultrason ile yapıldı.

Bulgular: Enjeksiyon-östrüs aralığı ve gebelik oranları Grup I, II ve III'te sırasıyla 56.13±4.37 saat ve %53.3; 62.40±3.42 saat ve %46.7; 70.75±3.08 saat ve %43.8 olarak tespit edildi. Grup I'de belirlenen enjeksiyon-östrüs aralığı Grup III'ten düşük (p<0.05) bulunurken, bu süre Grup I ile II ve Grup II ile III arasında benzer (p>0.05) olarak saptandı. Gruplarda tespit edilen gebelik oranları arasındaki fark önemsiz (p>0.05) bulundu.

Öneri: Çalışmada değerlendirilen bütün senkronizasyon metotlarının dondurulmuş çözdürülmüş embriyo transferinde östrüs senkronizasyonu amacıyla kullanılabileceği kanısına varıldı.