pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2007, Cilt 23, Sayı 1, Sayfa(lar) 061-065
ŞİNŞİLLA'DA (Chinchilla lanigera) TESTİS, EPİDİDYMİS VE DUCTUS DEFERENS'İN ARTERİYEL VASKULARİZASYONU
Aysun Çevik-Demirkan, Vurai Özdemir, İsmail Türkmenoğlu, Murat Akosman
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakülıesi, Anatomi Anabilim Dalı, AFYONKARAHİSAR
Anahtar Sözcükler: Testis, epididymis, ductus deferens, şinşilla
Görüntülenme Sayısı:2196 - İndirilme Sayısı: 1412

Bu araştırma şinşillada testis, epididymis ve ductus delerens'in beslenmesine katılan arterlerin orijin, seyir ve vaskularizasyon bölgelerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada, Afyon Kocatepe Üniversitesi Deney Hayvanları Ünitesi'nden temin edilen, vücut ağırlığı 550 g - 600 g arasında değişen 5 adet erkek ergin şinşilla (Chinchilla lanigera) kullanıldı. Arteria carotis communis yolu ile kan boşaltıldı ve aynı damardan renklendirilmiş latex enjekte edildi. Sağ arteria testicularis'in, 2 kadavrada arteria renalis'in caudo-lateral'inden, orijin aldığı belirlenirken, 3 kadavrada bu damarın arteria renalis'den yaklaşık 2 mm sonra aorta abdominalis'den ayrıldığı belirlendi. Sol arteria testiculars ise aorta abdominalis'den ve arteria renalis sinister'den yaklaşık 4-5 mm sonra ayrıldığı tespit edildi, Arteria testicularis'in testis, caput ve corpus epididymidis'e dallar gönderdiği cauda epididymidis'e ise birkaç ince dal gönderdiği gözlendi. Cauda epididymidis ve ductus deferens'in arterial vaskularizasyonu, arteria iliaca extema'dan orijin alan arteria ductus deferentis tarafından sağlandığı tespit edildi.