pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2011, Cilt 27, Sayı 2, Sayfa(lar) 127-130
Culicoides türlerinin (Diptera: Ceratopogonidae) olgunlaşmamış dönemlerinin mevsimsel dağılımları
Uğur Uslu, Bilal Dik
Department of Parasitology, Faculty ofVeterinary Medicine, Selcuk University, Campus, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Culicoides, olgunlaşmamış dönem, mevsimsel dağılım
Görüntülenme Sayısı:1923 - İndirilme Sayısı: 1387

Amaç: Araştırmada Culicoides türlerinin larva ve pupa dönemlerinin mevsimsel dağılımlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Ocak-Aralık 2004 tarihlerinde, Culicoides türlerinin larva ve pupalarını elde etmek için Konya'nın üç farklı bölgesinden düzenli olarak her ay 9420 cm3 hacminde çamur örnekleri alındı. Alınan çamur örnekleri laboratuarda doymuş şekerli su yüzdürme tekniği kullanılarak incelendi, larva ve pupalar elde edildi. Toplanan larva ve pupalar 30 cm uzunluğunda ve 1 cm çapında tüplere alındı. Ergin döneme geçebilmelerini sağlamak için tüplerin ağız kısmında yaklaşık bir cm boşluk kalacak şekilde, içlerine 5 mm eninde beyaz bir filtre kağıdı konuldu ve üzerleri pamukla kapatıldı. Ergin döneme ulaşan Culicoides örnekleri özel şarjlı elektrik süpürgesi ile yakalanarak içinde %70 etil alkol bulunan cam tüplere alındı.

Bulgular: Araştırmada tespit edilen 258 larvadan 193 adet ergin Culicoides üretilirken, 192 pupadan 146 adet ergin Culicoides üretildi. En yüksek sayıda larva ve pupaya Ağustos (59 larva ve 35 pupa) ve Temmuz (41 larva ve 32 pupa) aylarında rastlandı. Nisan ayında 4 larva ve 9 pupa, Mayıs'ta 22 larva ve 16 pupa, Haziran'da 24 larva ve 29 pupa, Eylül'de 29 larva ve 17 pupa, Ekim'de 14 larva ve 8 pupa elde edildi.

Öneri: Culicoides larva ve pupalarına en çok Ağustos ve Temmuz aylarında, en az Nisan ayında rastlanmıştır. Kış aylarında ise larva ve pupa tespit edilememiştir.