pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1996, Cilt 12, Sayı 2, Sayfa(lar) 053-058
YEME KATILAN AFLATOKSİN ve BİR AFLATOKSİN BAĞLAYICISI OLAN Mycofix® Plus (PVPP etken maddeli)'IN BROİLER CİVCİVLERDE BAZI VERİM DEĞERLERi ÜZERİNE ETKİLERİ
Ömer Demet1, Halis Oğuz 1, Fatma İnal2, Ferhan Nizamlıoğlu3
1S.Ü Veteriner Fakültesi, Farmakoloji veToksikoloji Anabilim Dalı, KONYA
2S.Ü Veteriner Fakültesi, Hayvan Besi ve Besi Hast. Anabilim Dalı, KONYA
3T.K B .Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, KONYA
Anahtar Sözcükler: Aflatoksin, adsorban (mycofix® plus), bazı performans parametreleri
Görüntülenme Sayısı:1594 - İndirilme Sayısı: 1511

Bu çalışma ile, tavukçuluk sektörünün önemli bir sorunu olan aflatoksikozıs, broiler civcivlerde deneysel olarak oluşturularak verim kayıplarının belirlenmesi ve Mycofix® Plus (polivinilpolipirolidon etken madde içeren)'ın af-latoksikozise karşı koruyucu etkinliğinin tesbit edilmesi amaçlandı. Hayvan materyali olarak toplam 132 adet aşısız günlük broıler civciv (Hybro) kullanıldı. Her grupta 33 adet civcıv (Kontrol; Mycofix; Aflatoksın; Aflatoksin + Mycofix grupları) olmak üzere dört grup oluşturuldu. Aflatoksin, 2.5 mg/kg yem; Mycofix® Plus 3 kg/ton yem düzeyınde yeme katıldı. Bütün gruplar 21 gün süre (3 hafta) ile ad libitum beslendi. Gruplarda; yem tüketimleri ve canlı ağırlıklar haftalık tartımtarla belirlendi. Ölen hayvanlar günlük olarak kaydedildi. Üç haftalık besleme süresi bitiminde ortalama canlı ağırlıklar (g) sırasıyla, 346.3; 275.5; 235.0 ve 241.4; yem tüketimleri ıse aynı strayla (g/gün), 23.6. 24.7, 17.1 ve 21.6 olarak tesbit edildi. Yeme katılan aflatoksin (%83.06 B1, %12.98 B2, %2.84 G1 ve %1.12 G2) Aspergillus pa^^icus NRRL 2999 suşu kullanılarak S.Ü. Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı'nda üretildi. Sonuç olarak, canlı ağırlık kazancında kontrol grubu ile diğer gruplar arasındaki farklılık istatistiki öneme sahipken (p<0.05), diğer grupların kendi aralarındaki farklılık önemli bulunmadı (p>0.05). Yem tüketiminde ise aflatoksin grubunda önemli bir düşüş gözlendi.