pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1996, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 065-071
CİVİL PEYNİRİNİN KİMYASAL VE ORGANOLEPTİK ÖZELLİKLERİ
O. Cenap Tekinşen, Mustafa Atasever, Abdullah Keleş
S.Ü. Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Civil peyniri, kimyasal ve duyusal kalite
Görüntülenme Sayısı:1771 - İndirilme Sayısı: 1189

Bu çalışmada Erzurum ili ve çevresinden toplanan 26 adet civil peyniri numunesi incelendi. Numunelerin kimyasal muayeneleri sonucu ortalama değerlerin; rutubet % 59.42, yağ % 2.24, protein % 31.97, tuz % 4.468, kül % 5.253, asidite laktik asit cinsinden % 0.745, pH değeri 4.45 ve aw değeri de 0.927 olduğu belirlendi. Duyusal nitelikler bakımından ise peynirlerin 100 puan üzerinden ortalama toplam duyusal değerlendirme puanının 74.269 olduğu tespit edildi. Civil peynirinin yumuşak ve yağsız peynir tipinde olduğu belirlendi.