1996, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 081-086
YUMURTACI TAVUK RASYONLARINA İLAVE EDİLEN YAĞ SANAYİ YAN ÜRÜNLERİNİN VERİM ve YUMURTA SARISI YAĞ ASİTLERİ KOMPOZİSYONU ÜZERİNE ETKİLERİ
Behiç Coşkun1, Tahir Balevi1, Abdurrahman Aktümsek2
1S.Ü. Vet. Fak., Hayvan Besleme ve Bes. Hast. Anabilim Dalı, KONYA
2S.Ü. Fen-Edebiyat Fak., Biyoloji Bölümü, KONYA
Anahtar Sözcükler: Soapstock, enerji kaynağı, yumurta tavukları
Görüntülenme Sayısı:2531 - İndirilme Sayısı: 2840

Bu çalışmada ham yağ yerine rasyonlara enerji kaynağı olarak ilave edilen yağ sanayii yan ürünlerinin, yumurta tavuklarında günlük yem tüketimi, yumurta ağırlığı, yumurta verimi, bir kg yumurta verimi için tüketilen yem miktarı, yumurta sarisinin yağ oranı ve içerdiği yağ asitieri kompozisyonlar üzerine etkileri incelendi. Araştırmada 96 adet 36 haftalık yaştaki Hisex Brown yumurtacı kullanıldı ve tavuklar 4 gruba ayrıldı. Gruplara 56 gün boyunca % 2.5 oranında ham yağ (HY), soapstock (SS). asit yağ (AY) ve uçucu maddeler (UM) içeren rasyonlar verildi. Deneme sonunda gruplarda yumurta verimleri sırasıyla % 75.22, 78.81, 83.38 ve 73.75 olarak bulundu (P>0.05). Bir kg yumurta verimi için tüketilen yem miktarı AY içeren rasyonla beslenen grupta en.düşük (2.04 kg), SS içeren rasyonla beslenen grupta ise 2.27 olarak en yüksek bulunmuştur (P>0.05). Rasyonlara ham yağ yerine yağ sanayi yan urünlerinin ilavesinin yem tüketimi, yumurta ağırlığı, hasarlı yumurta oranı ve özgül ağırlığı etkilemediği belirlendi. Gruplardan elde edilen yumurta sarılarında toplam doymuş yağ asitleri sırasıyla % 23.11, 26.29, 25.92 ve 27.88, toplam doymamiş yağ asitleri ise% 76.89. 73.71. 67.56 ve 71.08 olarak bulunmuştur. SS grubundan elde edilen yumurta sarisi yağında omega-3/ omega-6 yağ asıl oranı en yüksek (% 0.261) olarak belirlendi. Sonuç olarak. ham yağ yerine yağ sanayi yan ürünlerinin rasyonlara enerji kaynağı olarak ilave edilmesinin, performansı olumsuz etkilemediği. AY grubunda yumurta maliyetlerinin diğer gruplardan daha düşük olduğu. ayrıca kalp-damar hastalıklarının önlenmesinde önemli rolü olan omega-3 yağ asitlerini de yüksek düzeyde içerdiği belirlendi.