pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1996, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 091-096
SIĞIR SOLUNUM VİRUSLARININ (INFECTIOUS BOVINE RHINOTRACHEITIS=IBR, PARAINFLUENZA 3=P1-3, BOVINE ADENOVIRUS TYPE 2=BAV-2) ENFEKSİYÖZİTE GÜÇLERİ ÜZERİNE C VİTAMİNİ ETKİSİNİN İNVİTRO ARAŞTIRILMASI
Atilla Şimşek1, Feridun Öztürk1, Sibel Yavru1, Rüstem Duman1, Nuri Başpınar2
1S. Ü. Veteriner Fakültesi, Viroloji Bilim Dalı, KONYA
2S. Ü. Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Sığır, respiratorik viruslar, askoıbik asit
Görüntülenme Sayısı:1887 - İndirilme Sayısı: 1230

Sığırlarda önemli solunum yolu enfeksiyonlarından sorumlu olan IBR (Infectious bovine rhinotracheitis), Pl-3 (Parainfluenza-3) ve BAV-2 (Bovine adenovirus tip 2) viruslarının enfeksiyözite güçleri (titreleri) üzerine C vitamininin (Askorbik asit) in vitro ortamda herhangi bir etkiye sahip olup olmadığı araştırıldı. Madin Darby Bovine Kıdney (MDBK) hücre kültürü için toksik olmayan askorbik asit konsantrasyonlarının bu virusların titreleri üzerine belirgin bir etkisi olmadığı tespıt edildi.