pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1995, Cilt 11, Sayı 2, Sayfa(lar) 095-100
SODYUM NİTROPRUSSİT VERİLEN FARELERDE KAN VE İDRARDAKİ SİYANÜR VE TİYOSİYANAT DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
İbrahim Pirinçci, Sadettin Tanyıldızı, Ahmet Ateşşahin, Songül Özaydın
F.Ü. Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Sözcükler: Sodyum nitroprussit, siyanür, tiyosiyanat, kan, idrar
Görüntülenme Sayısı:1540 - İndirilme Sayısı: 1220

Bu çalışmada değişik dozlarda sodyum nitroprussit (SNP) uygulanan farelerden elde edilen kan ve idrar nu-munelerindeki siyanür ve tiyosiyanat düzeyleri belirlendi. Kan ve idrar numunelerindeki siyanür ve tiyosiyanat düzeyleri, siyanür ve tiyosiyanatın bromlu su tarafından okside edilmesi ve piridin-benzidin bileşikleri ile bağlanması sonucu kolorimetrik olarak tesbit edildi. Kan ve idrar siyanür düzeyleri, sırasıyla 40. dak. ve 8. saatte maksimuma ulaştı. Bu hayvanların idrar tiyosiyanat düzeylerinin 48. saatte maksimum düzeye ulaşıp 96. saatten itibaren az oranda düştüğü ve birkaç gün boyunca aynı düzeyde kaldığı görüldü. Kan tiyosiyanat düzeylerinin ise 80. dakikada maksimum seviyeye ulaşıp birkaç gün boyunca aynı seviyede kaldığı belirlendi.