pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1995, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa(lar) 025-031
KÖPEKLERDE LOKAL ATROPİN UYGULAMASININ GÖZYAŞI SEKRESYONU ÜZERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI
Celal İzci, Sırrı Avki, Fahrettin Alkan
S.Ü. Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Köpek, gözyaşı üretimi, atropin sülfat
Görüntülenme Sayısı:1798 - İndirilme Sayısı: 1919

Araştırma,veteriner cerrahide birçok göz hastalıklarının tedavisinde ve anestezi öncesi premedikasyon amacıyla stk kullanılan atropln'in,gözde kısa ve uzun süreli lokal kullanımının gözyaşı sekresyonu üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapıldı Araştırmada 8 adet sağlıklı köpek kullanıldı.Kısa süreli lokal atropin kullanımının,gözyaşı sekresyonu üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla;hayvanlarda sağ ve sol gözün normal gözyaşı miktarları,Schirmer test stripleri ve Schirmer I gözyaşı test yöntemi ile belirlendikten sonra,sağ göze %1'tik atropin sülfat solüsyonundan bir damla damlatıldı.Damlatmadan sonraki 15,30,60,90,120,240,360 ve 480. dakikalarda sağ ve sol gözün gözyaşı miktarları Ölçüldü Aynı hayvanlarda.atropin sülfat'ın uzun süreli lokal kullanım etkilerini belirlemek amacıyla,bir hafta süreyle her gün sabahları sağ göze bir damla aynı solüsyondan damlatıldıktan sonra,aynı zaman aralıklarında gözyaşı miktarları ölçüldü.ilaç uygulaması kesildikten sonra,bir hafta süreyle sağ ve sol gözün gözyaşı miktarları,sabah ve akşam yapılan ölçümlerle belirlendi Atropin sülfat'ın,kısa süreli kullanıldığında,sağ gözde 90.dakikada gözyaşı miktarında %34 oranında azalmaya neden olduğu ; 240.dakikadan sonra gözyaşının normal değerlere ulaşmaya başladığı gözlendi. Sol gö2de ise 60.dakikada gözyaşı sekresyonunun %22.7 oranında azaldığı.90.dakikadan sonra normal değerlere ulaştığı belirlendi Atropin sülfat ın uzun süreli lokal kullanımında.ilaç uygulamasına son verildikten sonraki bir haftalık sürede,gözyaşı sekresyonunda istatistiksel olarak önemli farklılıklar gösteren artışlar olduğu tespit edildi.