pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1995, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa(lar) 131-139
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ'NİN KURULUŞU VE İLK ON YILLIK GELİŞİMİ
Aşkın Yaşar
S.Ü.Vet.Fak.,Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Bilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Veteriner Fakültesi, Tarihçe
Görüntülenme Sayısı:1527 - İndirilme Sayısı: 3802

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile I982 yılında Konya'da Selçuk Üniversitesi'ne bağlı Veteriner Fakültesi kuruldu. Fakülte, ilk on yıllık tarihinde hızlı bir gelişme kaydederek II2 akademik personele ulaşmış ve 393 mezun vermiştir.