pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1994, Cilt 10, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 111-112
KONYA HAYVANCILIK MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ NE AİT ÇEŞİTLİ IRKLARDAN KOÇLARIN SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR
Melih Aksoy1, M. Bozkurt Ataman1, Fikret Karaca2, Abdullah Kaya1, Tevfik Tekeli2
1S.Ü. Veteriner Fakültesi, Reprodüksiyon ve Sun'i Tohumlama Anabilim dalı, Konya
2Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi, Reprodüksiyon ve Sun'i Tohumlama Bilim dalı, Van
3S.Ü. Veteriner Fakültesi, Doğum ve Reprodüksiyon Hastalıkları Anabilim dalı, Konya
Anahtar Sözcükler: Koç, spermatolojik özellikler
Görüntülenme Sayısı:1536 - İndirilme Sayısı: 1280

Bu çalışmada Konya Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsüne ait ivesı. Akkaraman. Corriedale ve Merinos ırklarından toplam 20 koç'un spermatolojik özellikleri araştırıldı. Sperma, koçlardan suni vajen yöntemiyle alınarak her bir sperma örneğinde sperma miktarı, motilite. yoğunluk, ölü/canlı spermatozoon oranı ve anormal spermatozoon oranı belirlendi.

Sonuç olarak, tüm ırklarda incelenen özelliklerin normal sınırlar içerisinde tespit edilmesine karşın ırklar arası farklılıkların bulunduğu belirlendi.