pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1990, Cilt 6, Sayı 1, Sayfa(lar) 047-051
KURULUŞUNDA FARKLI KABA YEM (KURU YONCA, ARPA SAMANI, ARPA SAMANI-HCl) BULUNAN RASYONLARIN KEÇİLERDE SİNDİRİLME DERCELERİ VE N-BİRİKİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ
İ. Halii ÇERÇİ1, Mustafa SARI2
1Yrd. Doç. Dr. F.Ü. Veteriner Fakültesi, Elazığ
2Prof. Dr., F.Ü. Veteriner Fakültesi, Elazığ
Görüntülenme Sayısı:1426 - İndirilme Sayısı: 3713

Bu çalışmada, kaliteleri değişik olan kuru yonca, (grup 1), doğal (grup 2) veya HCI ile işlenmiş (grup 3) arpa samanı gibi kaba yemler ile konsantre yemlerden (50 : 50) oluşan rasyonların keçilerde ham besin maddelerinin sindirimi ile N -dengesine etkileri ele alınmıştır. Araştırma sonunda, sindirim dereceleri gruplarda sırasıyla, kuru madde için% 70.95, 64.97 ve 67.78 (P < 0.01) organik madde için% 72.48, 65.59 ve 67.85 (P < 0.01), ham sellüloz için% 52.54, 54.13 ve 57.74 (P > 0.05), ham protein için de% 73.68, 78.86 ve 79.34 (P < 0.01) biçiminde bulunmuştur. Azot birikim değerleri ise, sırasıyla, 5.11, 6.59 ve 7.54 g/gün olarak tespit edilmiştir (P > 0.05). Arpa samanının HCI ile işlenmesi, ge-nelde, ham besin maddelerinin sindirimi (P < 0.05) ile Nbirikimini (P > 0.05) arttırmıştır.