pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2006, Cilt 22, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 091-096
BİR İNEKTE MELANOM OLGUSU
Yılmaz Koç1, Özgür Özdemir2, Fahrettin Alkan1, M. Kemal Çiftçi2, Muharrem Erol1
1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, KONYA
2Selçuk Üniversitesi Veleriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Melanom, İnek
Görüntülenme Sayısı:2154 - İndirilme Sayısı: 1569

Bu raporda, 3 yaşında Holştain ırkı bir inekte karın altında, göbek ile meme arasında, belirlenen 7 kg ağırlığında, 32x30x12 ebatlarında, sınırları belirgin, kılsız, siyah, travmatik yüzeyi siyah pigmentli, derin sıyrık ve ülserli büyük bir deri tümörü, değerlendirildi. Klinik olarak melanom tanısı kondu. Tümör, cerrahi girişimle uzaklaştırıldı. Histopatolojik değerlendirmede benign dermal melanom tanısı konuldu.