2012, Cilt 28, Sayı 3, Sayfa(lar) 133-137
Farelerde inaktif Arcanobacterium pyogenes aşılarının etkinliği
Hasan Hüseyin Hadimli*, Zafer Sayın, Yasemin Pınarkara, Aslı Sakmanoğlu, M. Seyyide Temimhan, Osman Erganiş
Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kampüs, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Arcanobacterium pyogenes, aşı, fare
Görüntülenme Sayısı:7180 - İndirilme Sayısı: 1868

Amaç: Bu çalışmada, mineral oil (MO) ve alüminyum hidroksit + ginseng [Al(OH3) + G] ile adjuvantlanmış inaktif Arcanobacterium pyogenes aşılarının farelerde etkinliğinin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: İnaktif A. pyogenes aşıları, farelere 3 hafta aralıkla 2 kez deri altı yolla uygulandı. Aşılı ve aşısız fareler 2. aşılamadan 15 gün sonra canlı patojenitesi LD50 olan A. pyogenes suşu deri altı yolla verilerek çelınç yapıldı. Fareler 20 gün boyunca ölüm ve hastalık yönünden gözlendi. Ölen hayvanların nekropsisi yapıldı ve iç organlarının (dalak, karaciğer, akciğer, kalp, böbrek) mikrobiyolojik yoklamaları gerçekleştirildi. Aşılama öncesi ve sonrası 15. günde kan örnekleri alındı. Serum örneklerinde A. pyogenes'e karşı oluşan antikor titreleri modifiye Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) ile belirlendi.

Bulgular: Kontrollere göre aşılanmış fare serumlarındaki antikor titreleri belirgin olarak yüksek bulundu. Aşılı ve çelınç yapılmış farelerde ölüm ve morbidite gözlenmezken, kontrol grubu farelerde hastalık ve ölüm belirlendi.

Öneri: A. pyogenes izolatından hazırlanan A. pyogenes aşılarının farelerde A. pyogenes enfeksiyonlarından korunmada faydalı olduğu bulundu.