pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2012, Cilt 28, Sayı 4, Sayfa(lar) 214-219
Melez ineklerde normal retikulum ve travmatik retikiloperitonitisin ultrasonografik görüntülenmesi
Sheikh Imran1, Shivali Sharma1, Abid Ali Bhat2
1Department of Veterinary Surgery and Radiology, College of Veterinary and Animal Sciences, Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya (CSKHPKV), Palampur Himachal Pradesh, India
2Department of Veterinary Medicine, Ethics and Jurisprudence, College of Veterinary and Animal Sciences, Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya (CSKHPKV), Palampur Himachal Pradesh, India
Anahtar Sözcükler: Ultrasonografi, retikulum, travmatik retikuloperinonitis, sığır
Görüntülenme Sayısı:1987 - İndirilme Sayısı: 1405

Amaç: Çalışmada, sağlıklı melez ineklerde retikulumun ultrasonografik olarak incelenmesine dayalı gözlemlerin tanımlanması ve travmatik retikiloperitonitisli ineklerle karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Ultrasonografik incelemeler gebe olmayan 10 adet inekte gerçekleştirildi. Retikulum median, sağ paramedian ve sol paramedian bölgelere ilaveten sol 7. ile 5. interkostal aralıkta ve sağ 7. ile 6. interkostal aralıkta dirsek seviyesinde görüntülendi. Aynı zamanda travmatik retikiloperitonitisli inekler, klinik olarak sağlıklı ineklerle karşılaştırmak için ultrasonografik olarak değerlendirildi.

Bulgular: Retikular duvar, diyaframın kaudalinde ve bitişik kalın ekojenik bir hat olarak görüldü. İlk retikuler kontraksiyonun genişliği 5.6'dan 10.4 cm'ye kadar değişmekteydi. Retikulum ve diyafram arasındaki ekojenik bandlar ve retikulum, rumen, dalak, karaciğer ve omasumun yüzeyinde gözlenen heterojen ekoyapıların (ekojenik fibrin ve hipoekojenik sıvıdan meydana gelen) tabakaları lokal peritonitisi göstermektedir.

Öneri: Ultrasonografinin daha fazla rutin kullanımı sadece klinik inceleme ile tespit etmesi zor olan travmatik retikiloperitonitisin ve onun yol açtığı hasarın erken teşhisine yardımcı olabilir.