pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2013, Cilt 29, Sayı 1, Sayfa(lar) 005-013
Konkur atlarında canlı ağırlık, vücut ölçüleri, hastalık insidansı, yaşama gücü ve döl verimini etkileyen faktörler: I. Kısraklarda dölverimi ile taylarda hastalık insidansı, yaşama gücü ve ilk doğum bilgileri
Deniz Taşkın1, Serdar Koçak2
1Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, Gemlik, Bursa, Türkiye
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Spor atı, döl verimi, hastalık insidansı, yaşama gücü
Görüntülenme Sayısı:1861 - İndirilme Sayısı: 2290

Amaç: Konkur atlarda döl verimi, hastalık insidansı, yaşama gücü ve ilk doğum bilgileri ile bu özellikleri etkileyen faktörleri belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Araştırma, 42 baş Konkur ve Friesian kısrak ile bunların 118 baş tayının 2002-2009 yılları arasındaki kayıtları ile yapıldı.

Bulgular: Konkur ve Friesian kısraklarda gebelik süresi 331.36±1.71 ve 326.04±1.41 gün bulundu. Gebelik süresine ırk, yaş, doğum ayı ve cinsiyetin etkisi önemsiz olmuştur. KWPN, diğer konkur ve Friesian kısraklarda gebelik oranı %90.9, 80.0 ve 85.7, doğum oranı ise aynı sıra ile 77.3, 60.0 ve 71.4 olarak tespit edildi. Hastalık insidansı 12 aylık yaşta KWPN, diğer ve Friesian tayların erkeklerinde sırasıyla %32.1, 77.8 ve 100.0; dişilerinde %81.5, 73.3 ve 53.8, yaşama gücü erkeklerde %96.4, 100.0 ve 82.4, dişilerde %88.9, 86.7 ve 100.0 bulundu.

Öneri: Konkur kısraklarda dölverimi iyi düzeyde bulundu. Taylarda hastalık insidansının azaltılması için bakım, besleme ve aşılama programları iyileştirilmelidir.