pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2013, Cilt 29, Sayı 2, Sayfa(lar) 065-069
17β östradiolün ovariektomize rat uterusunda eNOS ve iNOS ekspresyonları üzerine etkisi
Oktay Yilmaz1, Artay Yagci2, Elmas Ulutas3, Alper Sevimli4, Korhan Altunbas2, Aziz Bulbul3, Recep Aslan3
1Department of Obstetrics and Gynaecology, Faculty of Veterinary Medicine, Afyon Kocatepe University, ANS Campus, Afyonkarahisar, Turkey
2Department of Histology and Embryology, Faculty of Veterinary Medicine, Afyon Kocatepe University, ANS Campus, Afyonkarahisar, Turkey
3Department of Physiology, Faculty of Veterinary Medicine, Afyon Kocatepe University, ANS Campus, Afyonkarahisar, Turkey
4Department of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, Afyon Kocatepe University, ANS Campus, Afyonkarahisar, Turkey
Anahtar Sözcükler: 17β östradiol, eNOS, iNOS, rat uterus, ovariektomi
Görüntülenme Sayısı:1915 - İndirilme Sayısı: 1505

Amaç: Bu çalışmada ovariektomize rat uterusunda 17β östradiolün doza bağımlı olarak endoteliyal nitrik oksit sentaz (eNOS) ve indüklenebilir NOS (iNOS) enzimlerinin ekspresyon modelleri üzerine etkisinin Western blot yöntemiyle ortaya konulması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Sprague Dawley ırkı, ovariektomize edilmiş, 3 aylık 40 adet dişi rat kullanıldı. Kontrol grubundaki ratlar (n=10) kasiçi, 3 gün boyunca susam yağı alırken, deneme grubundaki ratlara 3 gün boyunca 25 (n=10), 50 (n=10) ve 100 (n=10) μg/rat/gün dozlarında kas içi 17β östradiol uygulandı. Son uygulamadan 18 saat sonra ratlara servikal dislokasyon uygulandı. Uterus örnekleri vakit kaybetmeden uzaklaştırıldı. Uterus örneklerindeki eNOS ve iNOS enzimlerinin varlığı Western blot ile analiz edilerek elde edilen filmlerde dansitometri gerçekleştirildi.

Bulgular: 25, 50 ve 100 μg/rat/gün 17β östradiol uygulamalarının eNOS ekspiresyonunu kontrol grubuna göre arttırdığı gözlendi. 25 ve 50 μg/rat/gün 17β östradiol gruplarındaki eNOS exspiresyonu relatif dansitesinin 100 μg/rat/gün 17β östradiol grubuna göre yüksek olduğu belirlendi. eNOS'a benzer şekilde, 25 ve 50 μg/rat/gün 17β östradiol gruplarındaki iNOS ekspiresyonunun kontrol ve 100 μg/rat/gün 17β östradiol gruplarına göre yüksek olduğu izlendi.

Öneri: Östrojenin NOS/NO aktivitesine aracılık edebileceği ileri sürülebilir.