pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2013, Cilt 29, Sayı 2, Sayfa(lar) 097-102
Sütçü sığırların kan ve süt serumlarında Bovine Viral Diarrhea Virus antikorlarının ELISA ile belirlenmesi
Sibel Yavru1, Atilla Şimşek1, Mehmet Kale2, Oya Bulut1, Orhan Yapıcı1,3, Oğuzhan Avcı1, Irmak Dik1
1Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji ABD, Konya, Türkiye
2Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji ABD, Burdur, Türkiye
3Türkiye-Kırgızistan Manas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Bişkek, Kırgızistan
Anahtar Sözcükler: Kan, süt, serum, BVDV, ELISA
Görüntülenme Sayısı:2391 - İndirilme Sayısı: 1809

Amaç: Bu çalışma kan ve süt serumlarının Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) antijen varlığı ve BVDV'ye karşı gelişen antikorların tespit edilmesi amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada toplam 202 adet sığır kan ve süt serum örnekleri kullanıldı. Çiftliklerden elde edilen serum örnekleri BVDV antijen varlığı yönünden direkt Enyzme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) ile BVDV'ye karşı gelişen antikor varlığı yönünden ise indirekt ELISA ile incelendi.

Bulgular: 167 adet (%82.6) kan serumu ve 160 adet (%79.2) süt serum örneği BVDV antikorları yönünden pozitif belirlendi. Araştırmada 148 adet (%73.2) hayvandan alınan hem kan hem de süt serumu pozitif bulundu. 19 adet (%9.4) hayvanın sadece kan serumu BVDV antikor pozitif belirlenirken, 12 adet (%5.94) hayvanın ise sadece süt serumu antikor pozitif tespit edildi. İncelenen kan ve süt serum örneklerinde, BVDV antijen varlığı tespit edilmedi.

Öneri: Kan ve süt serumu indirekt ELISA değerlerinin benzer tespit edilmesi (P>0.05) BVDV'nin serolojik teşhisinde kan serumu yerine süt serumu örneklerinin kullanılabileceğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada hem kan hem de süt serum örneklerinde BVDV antijen varlığı tespit edilmemiş olmakla birlikte antijen tespiti amacıyla rutin teşhiste lökosit örneklerinin yerine kan ve/veya süt serum örneklerinin kullanılabilmesi için daha kapsamlı araştırmaların yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.