2017, Cilt 33, Sayı 2, Sayfa(lar) 130-132
Bir buzağıda sürekli polimorfik ventriküler taşikardi
Amir Naseri, Merve Ider, Mahmut Ok
Department of Internal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Selçuk University, Konya, Turkey
Anahtar Kelimeler: Buzağı, ventriküler taşikardi, polimorfik, kardiyak biyobelirteç
Özet
Sürekli polimorfik ventriküler taşikardi, ventrikülerin birden fazla odağından kaynaklanan bir ventriküler aritmidir ve ventriküler fibrilasyon gibi ölümcül aritmilere ve ani ölüme yol açabilmektedir. Yedi günlük Holştayn dişi bir buzağı Selçuk üniversitesi, Veteriner Fakültesi, büyük hayvan hastanesine ani kollaps şikayeti ile getirildi. Elektrokardiyografi bulguları sürekli polimorfik ventriküler taşikardi’yi gösterdi. Kardiyak hasar şüphesi kardiyak troponin I (cTnI), kreatin kinaz- MB (CK-MB) ve kreatin fosfokinaz (CPK) düzeylerindeki artışla doğrulandı.
  • Başa Dön
  • Özet