pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1998, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 033-038
ETLİK PİLİÇ RASYONLARINA KATILAN ZEOLİTİN BÜYÜME PERFORMANSI ile ALTLlĞIN ISLAKLIĞI AZOT AMONYAK ve FOSFOR DÜZEYi ÜZERiNE ETKiSİ
Tahir Balevi, Behiç Coşkun, Varol Kurtoğlu, Derya Umucalılar
S.Ü. Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Kelimeler: Zeolit, etlik piliçler, büyüme performansı, altlık
Özet
Bu çalışma faklı oranlarda rasyona katılan ve klinoptilolit yapısında ticari bir zeolit olan Cli-nut/1000'in etlik piliçlerde büyüme performansı ile altlığın kuru madde, ham kul. amonyak, ham protein ve fosfor düzeyleri üzerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Denemede 1-21, 22-42 ve 43-51. günler arasında olmak üzere 3 farklı rasyon kullanılmış ve her üç dönemde rasyonlardaki Cli-nut/1000 miktarına bağlı olarak 6 grup oluşturulmuştur. Toplam 1098 civciv kullanılmıştır. Deneme sonunda kontrol grubunda canlı ağırlık 1868 g, yemden yararlanma ise 1,96 kg olarak bulunurken, en yüksek canlı ağırlık 2010 g ile her üç dönemde de %1.5 oranında Cli-nut/1000 katılan grupta elde edilmiştir. Yemden yararlanma da en iyi sonuç alınan grup ise dönemler itibariyle sırasıyla %0.5, %1.5 ve %2.5 düzeylerinde Cli-nut/1000 verilen grupta 1.93 kg olarak elde edilmiştir. Altlıkta nem oranının, katılan Cli-nut/1000 oranına bağlı olarak azaldığı gözlenmiştir. Cli-nut/1000 miktarının %1.5 ve üzerinde olması halinde altlıktaki amonyak ve fosfor miktarının düştüğü tespit edilmiştir.
  • Başa Dön
  • Özet