pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1998, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 155-160
BİR BUZAĞIDA MULTİPLE KONJENİTAL ANOMALİ OLGUSU
Metin Münir Kıran1, Mehmet Tuzcu2, Yılmaz Koç3, Mustafa Ortatatlı1
1S.Ü.Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, KONYA
2KA.Ü. Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, KARS
3S.Ü. Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Kelimeler: Multiple, anomali. konjenital, buzağı
Özet
Bu gözlemde yeni doğmuş esmer ırkı bir buzağıda saptanan anüs, kolon ve vulva atrezisi, çift serviks, üretra, idrar kesesi. sağ böbrek, sağ üreler ve sağ adren agenezisi, sol böbrek hipoplazisi ve sol üreler ektopisi ile karakterize multiple konjenital anomali olgusu tanımlandı.
  • Başa Dön
  • Özet