pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2007, Cilt 23, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 103-106
YENİ DOĞAN BUZAĞILARIN İSHAL OLGULARINDA ROTAVİRUS VE CORONAVİRUS ARAŞTIRILMASI
Mehmet ÇABALAR1, Abdullah KAYA2, Sezai ARSLAN3
1Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Annbilim Dalı, Van
Anahtar Sözcükler: Rotavirus, Coronavirus, Buzağı, İshal
Görüntülenme Sayısı:1597 - İndirilme Sayısı: 3252

Bovine rotavirus (BRV) ve bovine coronavirus (BCV) yeni doğarı buzağılarda ishal olgularının başlıca viral etkenleridir. Bu çalışma, buzağıların ishat olgularında BRV ve BCV enfeksiyonlarının belirlenmesi amacıyla yapıldı. Bu amaçla. Van yöresindeki 89 ishalli buzağıdan alman dışkı örnekleri, BRV için polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE) tekniği ve BCV için enzyme linked immunosorbent assay (EUSA) kiti kullanılarak test edildi. Araştırma sonucunda. 89 ishalli buzağıdan 16 (%17.97)'sı rotavirus ve yalnızca 1 (%1.12) tanesi coronavirus yönünden pozitif tespit edildi Elde edilen bulgular ile BRV ve BCVün yeni doğan buzağıların ishal olgularında etiyolojik faktör olarak rol oynayabileceği ortaya konuldu.