2007, Cilt 23, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 103-106
Investigation of Rotavirus and Coronavirus in Neonatal Diarrheic Calves
Mehmet ÇABALAR1, Abdullah KAYA2, Sezai ARSLAN3
1Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Annbilim Dalı, Van
Keywords: Rotavirus, Coronavirus, Caif, Diarrhea
Downloaded:1739 - Viewed: 810

Bovine rotavirus (BRV) ve bovine coronavirus (BCV) are the major causes of neonatal calf diarrhea. The objective of this sludy was to determine the prevalence of BRV and BCV In faecal samples from diarrhoeic calves. For this purpose, faecal samples collected from 89 calves with diarrhea in Van province were tested using polyacrylamide gei electrophoresis (PAGE) technique for the presence of BRV and using enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) kit for BCV fn conclusion, out of the 89 diarrhoeic calves, 16 (17.97%) were found to be positive for rotavirus and only 1 (1,12%) for coronavirus. These findings provide evidence for BRV and BCV in aetiology of neonatal calf diarrhea cases.