1995, Cilt 11, Sayı 2, Sayfa(lar) 005-012
KLOR ANALİZİ İÇİN YENİ BİR SPEKTROFOTOMETRİK METOT ÇALIŞMASI
Ali Muhtar Tiftik, Leyla Kalaycıoğlu, Firuze Kurtoğlu
S.Ü. Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Klor, analiz, spektrofotometrik metod
Görüntülenme Sayısı:952 - İndirilme Sayısı: 2997

Klor analizi için titrimetrik bir metot olan Mohr metodunda kullanılan kimyasal maddeler, farklı konsantrasyonlarda ve farklı bir perspektif içerisinde değerlendirilerek, spektrofotometrik bir metot ortaya çıkartılması için çalışıldı. Numunelerdeki klorun reaksiyon ortamında bulunan gümüş ile reaksiyona girmesi ve kalan gümüşün de ortama ilave edilen kromalla reaksiyona girmesi, ve neticede kalan kromat konsantrasyonunun spektrofotometrik olarak ölçülmesi testin temel prensibini teşkil eder, Hazırlanan reagent blanka klor İlave edilmediğinden dolayı reagent blank ile test tüplerindeki kromat konsantrasyonları arasındaki farklar, test tüplerindeki klor konsantrasyonları ile doğru ilişkiye sahiptir. Potasyumbikfomatın optik dansitesinin ölçülebilmesi için yapılan denemeler neticesinde en uygun dalga boyunun 380 nm olduğu tespit edildi.