1987, Cilt 3, Sayı 1, Sayfa(lar) 071-081
Bazı Tatlı Su Balığı Türlerinin Lökositleri Üzerinde Karşılaştırmalı Çalışmalar
Mehmet KOCABATMAZ1, Gürkan EKİNGEN2
1Department of Physiology, Veteriner Faculty, University of Selçuk Konya, Turıkey
2High School of Water Products, University of Fırat Elazığ, Turkey
Görüntülenme Sayısı:664 - İndirilme Sayısı: 915

Balık kanının bileşimi, balıkların normal ve patolojik biyolojilerinin kesin bir şekilde anlaşılması bakımından temel oluşturduğu için, gelecekte hematoloji balık hastalıklarının teşhis edilmesinde önemli bir yer alacaktır. Bundan dolayı, çalışmada Tür~iye'de ekonomik değeri olan beş tatlı su balığı türünün (Gökkuşağı alabalığı, Yayın, Tatlı Su Kefali Aynalı ve Pullu Sazan) lökosit formülü ve lökosit tiplerinin indentifikasyonları yapıldı.

Lökositlerin ayırımında ve oranlarının belirlenmesinde May Grünwald- Giemsa karışık boyama yöntemi kullanıldı. Lökositlerin çekirdekleri normal olarak hazırlanan Giemsa boyası ile yeteri kadar boyanmadıklarından, boya hazırlanırken her ml distile suya 1.5 damla Giemsa ana mahlül ilave edildi.

Her lökosit tipinin ortalama yüzdeleri ile ayırımlan balık türleri için ayrı ayrı yapıldı.

Bu araştırma makalesinde verilen bazı balıkiara ait lökosit oranları ile resimlerinin, karşılaştırmalı hematoloji ile uğraşanlar açısından, tatlı su balıklarının kan değerlerinin daha iyi tanınmasında yardımcı olacağı sonucuna varıldı.