1987, Cilt 3, Sayı 1, Sayfa(lar) 083-095
KÖPEKLERDE PENİS MASAJI YÖNTEMİYLE SPERMA ALMA VE BAŞLICA SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLER ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR
Necmettin TEKİN1, Hakkı İZGÜR2, Mustafa ÖZYURT3
1A. Ü. Veteriner Fakültesi, Reprokdüksiyon ve Sun'i Tohumlama Bilim Dalı, Ankara
2A. Ü. Veteriner Fakültesi, Doğum ve Reprodüksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara
3Hava Kuvvetıleri Muhabere Taburu (Küvem) Etimesgut, Ankara
Görüntülenme Sayısı:881 - İndirilme Sayısı: 1326

Bu çalışmada beş Kangal ve beş Alman Çoban ırkı köpekten penisin masajı yöntemiyle sperma alınmıştır. Sperma almak için, kızgınlık gösteren bir dişi köpekle uyarılan erkek köpeğin penisine friksiyon hareketleri (masturbasyon) uygulanmıştır. Ejakülasyon esnasında renk ve kıvam ayrımı gözlenerek, I., II., ve III. faz ejekülatlar birbirinden ayrılmıştır.

Her bir köpekten gün aşırı beşer kez alınan ejekülatlarda sperma miktarı, spermatozoa motilitesi, spermatozoa yoğunluğu, anormal spermatozoa oranı, pH değeri ve ejakülasyon süresi saptanmıştır. Bu spermatolojik özellikler, Kangal ırkı köpeklerin ejekülatlarında sırasıyla 25.4 cm3, %62.6, 524.0 x 106/cm3 , %7.9, %6.7, 6.1 ve 10.3 dakika, Alman Çoban ırkı köpeklerin ejetkülatlarında ise 21.2 cm3 , %67.8, 305.8 x 106/cm3, %6.2, %6.1, 6.2 ve 10.8 dakika olarak saptanmıştır.

Her iki ırktan köpeklerin benzer spermatolojik özellikleri arasında, spermatozoa yoğunluğu dışında, önemli sayılabilecek bir farklılık bulunmamıştır.