1987, Cilt 3, Sayı 1, Sayfa(lar) 097-107
KÖPEKLERDE RENAL ANGİOGRAFİ UYGULAMALARI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR
Nuri YAVRU1, Celal İZCİ2, Yılmaz KOÇ3
1S. Ü. Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Konya
2S. Ü. Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Konya
3S. Ü. Veterıiner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Konya
Görüntülenme Sayısı:669 - İndirilme Sayısı: 757

Bu çalışmada 9 - 28 kg. ağırlığındaki 10 adet köpeğe deneysel olarak angiografi yapıldı. Böylece renal angiografinin köpeklerdeki uygulanma şansı araştırıldı.

Bu amaçla femurun medial yüzünde, M. pectineus'un anteriorunda deri : 5 cm. uzunluğunda ensize edildi. A. femoralis açığa çıkartılarak Sedlinger iğnesi ve metal kılavuz aracılığı ile Cook'un 6 F'lik kateteri kullanılarak damara girildi. Kateterin ucu skopi altında, aorta abdominalis'te A. renalis'lerin dallandığı bölgeye kadar ilerletildi. Kontrast madde olarak Urografin %76 (Schering) veya Omnipaque (Nyegaard) enjekte edilirken radyografi alındı. İşlem sonrasında adrenalin tamponu ile damara basınç yapılarak kateter çıkartıldı. Deri ve altındaki dokular dikildi. Olguların ikisinde kanama durdurulamadığından A. femoralis'e ligatür uygulandı. Bunun dışında gerek işlem sırasında, gerekse işlemden sonra önemli bir kamplikasyon görülmedi.

Bu çalışma sonunda köpeklerin bazı böbrek hastalıklarının teşhisinde renal angiografinin kullanılabileceği kanısına varıldı.