1987, Cilt 3, Sayı 1, Sayfa(lar) 259-270
KURU YONCANIN RUMENDEKİ SİLİALI PROTOZOONLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Mehmet KOCABATMAZ1, Zafer DURGUN2, Mursayettin EKSEN3
1S. Ü. Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Bilim Dalı, Konya
2S. Ü. Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Bilim Dalı, Konya
3S. Ü. Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Bilim Dalı, Konya
Görüntülenme Sayısı:640 - İndirilme Sayısı: 1447

Bu araştırma kuru yoncanın rumen içeriği pH'sı ve silialı protozoonların sayıları üzerindeki etkisini incelemek için yapıldı.

Araştırmada biri rumen fistüllü diğeri rumen kanüllü iki Akkaraman koyun kullanıldı. Hayvanlar kuru yonca ve su ile ad. libitum olarak beslendi.

Rumen içeriği örnekleri plastik hortum ile fistül ve kanülden girilerek alındı. Rumen içeriği pH'sı elektrometrik yolla hemen ölçüldü. Rumen içerikleri Formalin de tespit edildikten sonra, silialı protozoonların sayıları ve farklı protozoonların oranları belirlendi.

Rumen içeriği pH değerleri yemlerneden önce en yüksek, yemlerneden sonraki 3. saatte azalmış, 6. saatte ise en düşük olarak belirlendi.

Her ml rumen içeriğindeki protozoon sayıları pH değerlerindeki azalma ile bir paralellik gösterdi.

Çalışma boyunca toplam beş protozoon türü belirlendi. Bunlar; Isotricha, Enkodiri.ium, Diplodinium, Epidinium ve Ophryoscolex idi.