1987, Cilt 3, Sayı 1, Sayfa(lar) 271-292
Potasyumdikromat ilave edilerek ya da edilmeksizin saklanan sığır sütle1erindeki progesteron konsantrasyonlarına saklama süresinin ve ısısının etkileri üzerinde araştırmalar
Behiç SERPEK1, Max DÖBELİ2
1S. Ü. Veteriner Fakültesi, Biyokimya- Fizyoloji Anabilim Dalı, Konya
2Institut für zuchthygiene, Winterthurerstrasse, Zürich
Görüntülenme Sayısı:633 - İndirilme Sayısı: 896

Süt örnekleri, laboratuvatlara getirilme ve işlenme sırasında değişik ısılarda ve farklı sürelerde bekletilrnek zorunda kalınabilir. Bu çalışmada tablet formunda süte ilave edilen potasyumdikromat'ın depolama ısısı ve zamanına bağımlı olarak radyoimmunolojik metodla ölçülen progesteron konsantrasyonlarında sapmalara neden olmadığı araştırıldı.

Taze süte katılan potasyumdikromat tabletleri (33 mg potasyumdikromat 67 mg potasyumklorid) ölçüm değerlerini değiştirmedi. Pratik koşullarda ilk sırayı alan oda ısısında bekletmede ve potasyumdikromat ilave edilmeyen sütlerde zamanın ilerlemesi ile progesteron değerlerinin düştüğü saptandı. Bu nedenle teşhiste oluşabilecek hatalardan kaçmabilmek için süt örneklerine potasyumdikromat ilavesi önerildL Buna karşın +37°C'Iik ısıda 168 saat bekletilmeden sonra ölçülen değer bir sıçrama yaparak başlangıç değerinin dört katına ulaştı. Bu olgu proteolotik oluşumlar nedeniyle antikarlara zarar veren maddelerin ortaya çıkmasına bağlana;bilir.

Artı 4 ve - 20°C'lik ısılarda bekletilen potasyumdikromatlı ve potasyumdikromatsız süt örneklerinde istatistik açıdan önemsiz hafif bir düşme görüldü. Uzun zamanlı depolamalar için konservatif madde ilave edilmeksizin +4 ve - 20°C'lerin uygun depolama ısıları olduğu gözlendi. Altı kez dondurma ve çözme progesteron konsantrasyonları üzerinde ölçülebilir derecede bir etki göstermedi.