pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
Yazar İndeksi
1990, Cilt 6, Sayı 1

YazarlarSayfa numaraları
ACET A 61
AKSOY M 13
ARICAN M 65
ASLAN V 29, 53
AŞTI RN 7
ATEŞ M 3
BAŞOĞLU A 29, 33, 53, 65
ÇERÇİ H 47
ÇİFTÇİ K 53
ÇİFTÇİ MK 16, 23
ÇORLU M 3
DELİGÖZOĞLU F 23
DEMET 61
DİNÇ DA 33
EĞİLMEZ 61
ERGANİŞ O 3
ERÖZ S 37
GÜLER M 13
GÜRBİLEK M 53
IŞIK K 69
İZCİ C 41
KAYA O 3
KAYA Z 23
KIRAN MM 16
KOÇ Y 41, 53, 65
MADEN M 33, 65
NİZAMLIOĞLU M 69
OK M 29, 33, 53, 65
ÖZKAN C 53
ÖZTÜRK F 37
SARI M 47
TEKELİ T 13
TIPIRDAMAZ S 53
TİFTİK AM 41, 69
TRAŞ B 23, 61
TURGUT K 29, 33, 53, 65
YAVRU N 41
YAVRU S 37