pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
Yazar İndeksi
2021, Cilt 37, Sayı 1

YazarlarSayfa numaraları
Akçakavak G 55
Arıcan M 32
Ateş MB 55
Ceylan C 49
Ceylan O 49
Çelik Z 55
Demirci B 25
Durgut MK 49
Ertürk A 49
Güler M 9
Gültiken ME 25
İder M 1, 16, 49
İnal F 41
İnanç ZS 41
Kahraman O 41
Kucur MA 41
Maden M 16
Naseri A 1
Ok M 49
Özdemir 55
Özdil B 32
Pirinç A 41
Satılmış F 9
Sevinç F 49
Uzunlu EO 32
Zamirbekova N 32