pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2022, Cilt 38, Sayı 3
1 makale bulundu.
  • Kısrak endometriyumunda Phosphatase and Tensin Homolog (PTEN) geni mRNA ekspresyonunun araştırılması
         Gonca Şen1, Mustafa Hitit1,6, Çağlayan Özel1,5, Aydın Güzeloğlu1, Seyit Ali Kayış2, Mehmet Osman Atlı3, Ercan Kurar1,4
  •