pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2013, Cilt 29, Sayı 3, Sayfa(lar) 121-125
Bangladeş Merkez Sığır Yetiştiriciliği ve Süt Çiftliğinde (CCBDF) buzağı ölümleri üzerine geriye dönük araştırma
Md. Mukter Hossain1, Abu Hena Mustafa Kamal1, AKM Anisur Rahman2
1Department of Medicine, Sylhet Agricultural University, Mymensingh, Bangladesh
2Department of Medicine, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh, Bangladesh
Anahtar Sözcükler: Mortalite, buzağı, geriye dönük araştırma
Görüntülenme Sayısı:2172 - İndirilme Sayısı: 2136

Amaç: Mevcut araştırmanın amacı buzağı ölümleri ile ilgili faktörlerin araştırılması amacı ile yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Merkez Sığır Yetiştiriciliği ve Süt Çiftliğinde (CCBDF) 16 (1992-2007) yıl süresince kaydedilen buzağı ölümleri mevsim, yaş, cinsiyet, ırk ve etiyolojisine göre incelendi.

Bulgular: Dişi buzağıların (%56.77) erkek buzağılardan (%43.23) daha çok öldüğü gözlendi. Egzotik ve melez ırklardaki ölüm oranı yerli ırklardan daha fazla olarak belirlendi. Bahar, yaz ve kış mevsimdeki ölüm oranı sırası ile %28.99, %33.03 ve %37.98 olarak belirlendi. Esas ölüm sebebi olarak solunum sistemi hastalıkları (%38.75), tüberküloz (%20.02) ve sindirim sistemi hastalıkları (%16.73) olarak tespit edildi. Diğer ölüm sebepleri ise malnutrusion (%5.28), zayıflık (%4.72), hairball (%3.12), babezioz (%2.56), iç kanama (%2.56), timpani (%2.24), yanıkara (%2.24) ve şap (%1.76) olarak belirlendi. Yaşın ise ölümle ilişkisinin olmadığı belirlendi.

Öneri: Bir aylık buzağıların mortalite riskini yüksek oranda taşıdığı bildirilebilir.