2013, Cilt 29, Sayı 4, Sayfa(lar) 171-175
Şinşilla böbreğinin total ve alt bileşenlerinin hacim analizi
Esra Başaran, Murat Sırrı Akosman, Aysun Çevik Demirkan
Department of Anatomy, Faculty of Veterinary Medicine, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey
Anahtar Sözcükler: Böbrek, şinşilla, Cavalieri metodu, böbrek alt bileşenleri, hacim
Görüntülenme Sayısı:2474 - İndirilme Sayısı: 1461

Amaç: Böbreklerin ve alt bileşen hacimlerinin bilinmesi tedavide ya da gerçekleştirilecek olan çalışmalarda göz önünde bulundurulması gereken kritik önemi olan bölgelerdir. Sunulan bu çalışma beş adet erkek ve beş adet dişi yetişkin şinşillanın sağ ve sol böbrekleri üzerinde gerçekleştirilmiş olup böbreklerin total ve alt bileşenlerinin hacimlerinin hesaplanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada beş adet dişi ve beş adet erkek yetişkin şinşillanın sağ ve sol böbreklerinin toplam ve alt bileşenlerinin hacimleri hesaplandı. Arşimet prensibi sadece toplam hacim ölçümünde kullanılırken Cavalieri metodu böbreklerin hem toplam hem de alt bileşenlerinin hacim hesaplanmasında kullanıldı.

Bulgular: Analizler sonucunda ortalama böbrek hacimleri Arşimet prensibine göre erkekler için 1.11 cm³ iken dişiler için 0.94 cm³ olarak bulundu. Cavalieri metoduna göreyse bu değer erkekler için 0.97 cm³ iken dişiler içinse 0.84 cm³ olarak hesaplandı. Korteks, medulla ve pelvisin yüzde oranları da erkekler için %71, %26, %3 ve dişiler içinde %71, %27, %2 olarak bulundu. Metotlar ve cinsler arasında, cinsler içinde ve böbrekler arasında istatistiksel olarak karşılaştırma yapıldığında herhangi bir önem (p>0.05) bulunamadı.

Öneri: Böbreğin toplam hacmi hem Arşimet prensibi hem de Cavalieri metoduyla ölçülebilir. Ancak böbreğin alt bileşenleri sadece Cavalieri metoduyla hesaplanabilir. Sunulan bu çalışmada şinşilla böbreğinin toplam ve alt bileşenlerinin hacimleri morfolojik olarak ortaya konmuştur. Böbrek üzerinde yapılacak olan deneysel çalışmalarda bu bölgelerin hacimlerinin ölçülmesi çalışmaya katkı sağlayacaktır.