pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2014, Cilt 30, Sayı 2, Sayfa(lar) 102-107
Atlarda beyin hemisferlerine ait substantia grisea, alba ve ventriculus lateralis hacimlerinin Cavalieri prensibi kullanılarak hesaplanması
Sadullah Bahar, M. Orhun Dayan
Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi ABD, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Cavalieri prensibi, at, beyin
Görüntülenme Sayısı:1551 - İndirilme Sayısı: 1247

Amaç: Yapılan bu araştırma ile atlarda beyin hemisferlerinin bazı morfometrik özelliklerinin belirlenmesi ve son zamanlarda veteriner sahada da kullanılmaya başlanan MRI/CT görüntülerine ve ölçümlerine referans olması amaçlanmaktadır.

Gereç ve Yöntem: Bu amaçla cinsiyet ve ırk ayrımı gözetmeksizin 5 at beyini kullanıldı. Beyin hemisferlerine ait substantia alba, substantia grisea ve lateral ventrikül hacmi hesaplamalarında Cavalieri prensibi kullanıldı.

Bulgular: Araştırmada sağ ve sol hemisfere ait hesaplamaları yapılan substantia alba, substantia grisea, lateral ventrikül hacmi ve total hacimler arasında istatistiki fark belirlenmedi.

Öneri: Atlarda sağ ve sol beyin hemisferlerinin volumetrik özelliklerinin benzer olduğu ve elde edilen verilerin bölge morfolojisine ve gelecekte yapılacak araştırmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.