2011, Cilt 27, Sayı 4, Sayfa(lar) 227-229
Kanatlılarda salmonellozis seroprevalansı ve patolojik incelenmesi
M. Al Mamun1, M. Jamal Uddin Bhuiyan1, M. Ali Zinnah2, Abul Khair3, M. Mahmudul Hassan4, M. Bashir Uddin5
1Department of Pathology and Parasitology, Sylhet Agricultural University, Sylhet
2Department of Microbiology and Hygiene, Sylhet Agricultural University, Sylhet
3Veterinarian, Food and Agriculture Organization (FAO), Dhaka
4Department of Physiology, Pharmacology and Biochemistry, Chittagong Veterinary and Animal Sciences University, Chittagong, Bangladesh
5Department of Medicine and Surgery, Sylhet Agricultural University, Sylhet
Anahtar Sözcükler: Salmonelozis, kanatlı, seroprevalans, patoloji
Görüntülenme Sayısı:2587 - İndirilme Sayısı: 1906

Amaç: Araştırmada kanatlılarda Salmonella seroprevalansı ve patolojisinin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Rastgele 200 adet kanatlı serumu plate agglutination test için toplandı ve şüpheli kanatlılardan 28 adet örnek patolojik ve histopatolojik incelemeler için seçildi. Seroprevalansı belirlemek için serum plate agglutination testi ve rutin histopatolojik test kullanıldı.

Bulgular: İncelenen 200 adet örneğin 76 Salmonella yönünden pozitif tespit edildi ve seroprevalans %38.0 olarak belirlendi. Özellikle karaciğer (hemaraji, nekrotik alanlar, heterofil infiltrasyonu) ve barsaklarda (goblet hücre proliferasyonu) farklı makroskopik ve mikroskopik lezyonlar gözlendi.

Öneri: Bangladeş çiftliklerinde Salmonella enfeksiyonunun varlığını belirlemek için yeni çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.