pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2014, Cilt 30, Sayı 2, Sayfa(lar) 108-110
Dişi bir kedide Lucilia sericata (Diptera: Nematocera: Calliphoridae)'dan kaynaklanan vulvo-vaginal myiasis
Oktay Yilmaz1, Mustafa Kose2
1Department of Obstetrics and Gynaecology, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey
2Department of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey
Anahtar Sözcükler: Vulva-vaginal myiasis, kedi, Lucilia sericata
Görüntülenme Sayısı:1641 - İndirilme Sayısı: 1338

Üç yaşındaki dişi bir kedide beş gün önce başlamış olan güç doğum şikayeti ile Temmuz ayında hayvan hastanesine getirildi. Abdominal ultrasonografide, fötüs veya fötal sıvılarla ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanılmazken, radyografide pelvik eksen düzeyinde fötüs ile ilişkili olduğu düşünülen kemik opasiteler belirlendi. Vaginal muayenede, kırmızı- kahverengi, kötü kokulu ve mukuslu vaginal akıntı ile birlikte gözlenen 11 adet larva incelenmek üzere Parazitoloji laboratuvarına götürüldü. Laparotomide, korpus ve serviks uteride iki adet ölmüş fötüs belirlenerek, hasta sahibinin onayı ile ovariohisterektomi gerçekleştirildi. Dipteran sinek larvalarının ve insektaryumda beslenen larvalardan çıkan yetişkin sineklerin morfolojik incelemesinde olgunun Lucilia sericata kaynaklı genital myiasis olduğu belirlendi. Veteriner hekimlerin özellikle sıcak mevsimlerde yetersiz çevre koşullarında gerçekleşen uzayan güç doğum olgularında vulva-vaginal myiasisi göz önünde bulundurulmalıdır.