pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2014, Cilt 30, Sayı 4, Sayfa(lar) 181-187
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrenci profili
Mehmet Emin Tekin
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Veteriner Fakültesi, öğrenci profili
Görüntülenme Sayısı:1485 - İndirilme Sayısı: 1095

Amaç: Bu çalışma, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerinin başarı ve kısmen demografik profilini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 2008, 2009, 2010 ve 2013 yıllarında Fakültenin son sınıfında olan ve intörn eğitimi alan öğrencilerden alınan tanıtıcı bilgiler kullanıldı (2011 ve 2012 yılında veri toplanamadı). Çalışmaya sınıf listesinin yaklaşık %80'ni katıldı ve 4 yılda toplam 433 öğrenci bilgisi değerlendirildi. Kendilerini tanımak amacıyla öğrencilere sorulan sorular bir anket formatı şeklinde disipline edilerek veri toplandı. Öğrencilerin cevaplarına yönelik verilerin frekansları ve oransal değerleri tablo ve grafik haline getirildi.

Bulgular: Elde edilen sonuçlara göre, öğrencilerin %87.3'ü erkek %12.7'si kızdır; Fakülteye gelen öğrencilerin çoğunluğunu İç Anadolu (%39.3), Akdeniz (%18.9 ) ve Ege (%13.6) bölgelerinden gelen öğrenciler oluşturmaktadır; çoğunluk (%84.3) annesini ev hanımı olarak tanıtmıştır; babası işçi olanlar en fazla (%31.1) olup onları %28.1 ile babası memur olanlar takip etmiştir; öğrencilerin büyük çoğunluğu iki (%35.3) ve üç (%26.8) kardeşlidir; %49.2'si lise, %29.8'i Anadolu lisesi, %16,5'i süper lise çıkışlıdır; son sınıf olan bu öğrencilerin büyük çoğunluğu (%86.8) evde, çok azı (%13.2) yurtta kalmaktadır; yabancı dil bilenlerin oranı %21.8 olup geriye kalanlar ya zayıf ya da orta düzeyde dil bilmektedir; intörn olan bu öğrencilerden sadece %21.6'sının alttan dersi yok, %46.4'nün 1-3 arası dersi bulunmaktadır; öğrencilerin büyük çoğunluğunun (%66.6) ortalaması 2.5'in altında olup 3.0'ün üzerinde olanların oranı sadece %5.9'dur; iş planı konusunda öğrencilerin çoğunluğunun (%45.4) ilk tercihi kamu personeli olmaktır. Öğrencilerin başarılarını yansıtan alttan ders alma, yabancı dil düzeyi ve not ortalamasına bakıldığında, başarı konusunda iyi bir düzeyde olmadığı söylenebilir.

Öneri: Çalışmanın Fakülte yönetimi, öğretim üyeleri ve öğrenciler için tanıtıcı ve yol gösterici olduğu düşünülmektedir.