pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2011, Cilt 27, Sayı 4, Sayfa(lar) 241-244
Ruminantlarda Fasciola sp. enfeksiyonunun prevalansı
M. Al Mamun1, M. Jamal Uddin Bhuiyan1, M. Ali Zinnah2, M. Mahmudul Hassan3, Mohammad Atikuzzaman4, M. Bashir Uddin4
1Department of Pathology and Parasitology, Sylhet Agricultural University, Sylhet
2Department of Microbiology and Hygiene, Sylhet Agricultural University, Sylhet
3Department of Physiology, Pharmacology and Biochemistry, Chittagong Veterinary and Animal Sciences University, Chittagong, Bangladesh
4Department of Medicine and Surgery, Sylhet Agricultural University, Sylhet
Anahtar Sözcükler: Fasciola sp., prevalans, ruminant
Görüntülenme Sayısı:1748 - İndirilme Sayısı: 1944

Amaç: Araştırmanın amacı farklı tür ve yaşta bulunan ruminantlarda faklı mevsimlerde Fasciola sp. enfeksiyonunun prevalansını belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Gayta örnekleri Bangladeş'in Kishoregonj bölgesinde dört mevsim (kış, ilkbahar, yaz ve sonbahar) süresince toplandı. Hayvanlar tür ve yaşlarına (<2 yıl ve >2 yıl) ayrıldı. Natif ve sedimentasyon teknikleri kullanılarak yumurtalar belirlendi.

Bulgular: 6220 ruminantın 2319 adetinin Fasciola sp. ile enfekte (%37) olduğu belirlendi. Enfeksiyon oranı mandalarda (%44.49) sığırlar (%37.90) ve keçilerden (%32) yüksek belirlenirken, en az koyunlarda (%30.91) belirlendi. Enfeksiyon en fazla sonbahar (%47.34) en az yazın (%26.96) gözlendi (p<0.05). Fasciola sp. yaşlı hayvanlarda (%39.63) gençlerden (%33.95) daha fazla belirlendi.

Öneri: Araştırma sonucu ruminantlarda hastalığın kontrol edilmesine ve sanitasyon programına ihtiyaç olduğunu göstermektedir.