pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2015, Cilt 31, Sayı 2, Sayfa(lar) 102-108
Fitaz ve vitamin D ilavesinin broylerlerde performans ve kemik mineralizasyonu üzerine kümülatif etkisi
Saeed Ahmed1, Muhammad Mehran1, Anjum Khalique1, Khalid Javed2, Abdur Rahman1, Sajid Umar3, Sami Ullah1
1Department of Animal Nutrition, University of Veterinary and Animal Sciences, Lahore
2Department of Livestock Management, University of Veterinary and Animal Sciences, Lahore
3Department of Pathology, Arid Agriculture University, Rawalpindi, Pakistan
Anahtar Sözcükler: Fitaz, vitamin D, broiler, büyüme performansı, fosfor
Görüntülenme Sayısı:1640 - İndirilme Sayısı: 2170

Amaç: Çalışmanın amacı düşük düzeyde fosfor içeren rasyonlarla beslenen broylerlere fitaz ve vitamin D ilavesi yapılmasının performans ve kemik mineralizasyonu üzerindeki etkinliğinin belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada toplam 240 adet günlük yaşta civciv, her birinde 10 adet civciv bulunan 3 tekerrürlü 8 gruba ayrıldı (A, B, C, D, E, F, G ve H). Grup A içerisinde normal oranda fosfor bulunan temel rasyonla beslendi (Kontrol), Grup B inorganik fosfor ve fitaz ilavesi yapılmayan rasyonla beslendi (Negatif kontrol). Grup C, D ve E'nin rasyonları ise sırasıyla yalnızca 3 düzeyde fitaz içerirken (250, 500, 750 fitaz birimi (FTU)/kg yem); F, G ve H grupları yine sırasıyla 3 düzeyde fitazın yanı sıra (250, 500, 750 FTU/kg yem), vitamin D3'ü (4000, 5000, 6000 IU/kg yem) de içerdi.

Bulgular: Çalışmada fitaz ve vitamin D3 ilave edilen gruplarda (özellikle, 500 FTU/kg fitaz + 5000 IU/kg vitamin D3 ilave edilen grup) A ve B gruplarından daha fazla canlı ağırlık artışı, karkas randımanı, sternum ile bacak uzunlukları, ayak ve tibia kül yüzdesi ile kalsiyum ve fosfor düzeyi belirlenirken (P<0.05); yemden yararlanma oranının bu gruplarda geliştiği (P<0.05) tespit edildi. Fitaz ve vitamin D3 ilavesinde 500 FTU/kg + 5000 IU/kg düzeyinin, maliyet/kg canlı ağırlık açısından bakıldığında 250 ve 750 FTU/kg düzeylerine göre daha ekonomik olduğu belirlendi.

Öneri: Düşük fosfor içeren rasyonlara 500 FTU/kg fitaz + 5000 IU/kg vitamin D3 ilavesinin broylerlerde büyüme performansı, karkas ağırlığı ve kemik mineralizasyonunu geliştirdiği ifade edilebilir.