pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2015, Cilt 31, Sayı 4, Sayfa(lar) 222-226
Bangladeş'te domuz böbreğindeki kurtlar: Bir mezbaha araştırması
Ausraful Islam1, Anisuzzaman1, Jhunu Rani Roy1, Md. Golam Yasin1, Sharmin Shahid Labony1, Md. Mokbul Hossain2, Md. Abdul Alim1
1Department of Parasitology, Faculty of Veterinary Science, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh, Bangladesh
2Department of Pathology, Faculty of Veterinary Science, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh, Bangladesh
Anahtar Sözcükler: Domuz, böbrek kurdu
Görüntülenme Sayısı:1424 - İndirilme Sayısı: 1196

Amaç: Bu araştırmada mezbahada kesilen domuzlarda postmortem muayene sonrasında böbreklerinde kurt varlığı patolojik ve prevalans olarak değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem: Mezbahalardan domuzların iç organlar toplandı. Böbrekler, peri-renal yağlar, üreterler, akciğerler, karaciğerler ve lenf yumruları makroskobik ve mikroskobik lezyonlar yönünden incelendi.

Bulgular: 76 domuzun 16 (%21)'sının enfekte olduğu belirlendi. Böbrek korteksi, perirenal yağlar, üreter ve böbrek pelvisinde olgun parazitlerin varlığı belirlendi. Makroskobik olarak kanlı-şişkin ve yüzeyinde krem-beyaz renkte odaklar bulunan böbrekler gözlendi. Böbrek çevresi yağ doku ve ilişkili diğer dokularda nekrotik odaklar ve kanlı alanlar tespit edildi. Histopatalojik incelemede böbrek paranşim dokuda yoğun eozinofil infiltrasyonu gözlendi. Ayrıca, nefritisle ilişkili nötrofil ve mononükleer hücre varlığı belirlendi. Birçok vakada perirenal dokuda gömülü olarak parazit parçaları gözlendi.

Öneri: Domuzlarda böbreğin normal yapısının bozulmasında, böbreklerde görülen kurtlar ciddi bir problem oluşturmaktadır.