pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2015, Cilt 31, Sayı 4, Sayfa(lar) 235-241
Bıldırcın yumurtalarının (Coturnix coturnix japonica) kabuk ve benek rengine göre bazı dış ve iç kalite özelliklerinin belirlenmesi
Sema Alaşahan1, Gülşen Çopur Akpınar2, Sibel Canoğulları3, Mikail Baylan4
1Department of Animal Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Mustafa Kemal, Hatay, Turkey
2Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, University of Mustafa Kemal, Hatay, Turkey
3Animal Production and Technologies, Agricultural Science and Technologies Faculty, Nigde University, Niğde, Turkey
4Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Çukurova University, Adana, Turkey
Anahtar Sözcükler: Bıldırcın, kabuk ve benek rengi, dış ve iç kalite
Görüntülenme Sayısı:2473 - İndirilme Sayısı: 1361

Amaç: Bu çalışma bıldırcın yumurtalarında farklı kabuk rengi, benek rengi ve benek yaygınlığına sahip yumurtalarda iç ve dış kalite özelliklerini belirlemek amacıyla yürütüldü.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada günlük toplanan 318 adet Japon bıldırcın yumurtası kullanıldı. Uygulama grupları grimsi beyaz kabuk rengi üzerine çok büyük kahve benek (I), grimsi beyaz kabuk rengi üzerine farklı büyüklükte siyah benek (II), kahverengi kabuk rengi üzerine büyük kahve benek (III), kahverengi kabuk rengi üzerine yaygın kahve benek (IV) ve grimsi beyaz kabuk rengi üzerine farklı büyüklükte mavi benek (V) olarak isimlendirildi. Yumurtalar bireysel olarak numaralandırıldı. Yumurta kırılmadan önce dış kalite özellikleri ve kırıldıktan sonra ak uzun ve kısa çapı, ak yüksekliği, sarı çapı ve sarı yüksekliği ölçüldü.

Bulgular: Yumurta kabuk oranı ve kabuk indeksi değerleri bakımından gruplar arasındaki farklılıklar önemli bulundu (P<0.01). İç kalite özelliklerinden ak indeksi, sarı indeksi ve Haung unit değerleri bakımından gruplar arası farklılık istatistiki olarak önemli olduğu belirlendi (P<0.01, P<0.001).

Öneri: Bıldırcın yumurtalarında kabuk ve benek renginin kabuk oranı, kabuk indeksi, ak indeksi, sarı indeksi ve haugh unit gibi kalite özellik değerlerine etkisinin önemli olduğu söylenebilir.