pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2016, Cilt 32, Sayı 3, Sayfa(lar) 130-135
Karacabey merinosunda dil papillalarının taramalı elektron mikroskobik incelenmesi
Mehmet Can1, Şükrü Hakan Atalgın1, Sevinç Ateş2, Lütfi Takçı2
1Department of Anatomy, Faculty of Veterinary Medicine, Balıkesir University, Balıkesir, Turkey
2Department of Anatomy, Faculty of Veterinary Medicine, Mustafa Kemal University, Hatay, Turkey
Anahtar Sözcükler: Dil papillaları, Karacabey merinos koyunu, SEM
Görüntülenme Sayısı:2031 - İndirilme Sayısı: 1479

Amaç: Bu çalışma Karacabey Merinosunda dil papillalarının taramalı elektron mikroskobik incelenmesi amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada on adet genç erkek Karacabey Merinosu kullanıldı. Dokular dilin apex, corpus ve radix bölgelerinin dorsal, ventral ve ventro-lateral bölgelerinden alındı. Alınan dokular Scaning Electron Mikroskobu (SEM) kullanılarak incelendi.

Bulgular: Papilla filiformis, papilla conica ve papilla lentiformis olmak üzere üç tip mekanik papilla ile papilla vallata ve papilla fungiformis olmak üzere iki tip tat papillası gözlendi. Papilla filiformis’ler dilin apex ve corpus bölgesinde, ayrıca nadiren dilin apex bölgesinin lateral yüzünde de görüldü. Papilla conica’lar yuvarlak tabanlı ve küt uçluydu. Bu papillalar filiform papillalardan daha büyük oluşları ve sekonder papillalarının olmayışıyla ayrıldı. Fungiform papillalar mantar benzeri ve yuvarlak şekilli, dilin apex, corpus ve radix kesiminde filiform papillaların arasına serpilmiş olarak bulunmaktaydı. İki tip papilla lentiformis belirlendi. Birinci tip piramid şeklinde ve sivri uçlu iken, ikinci tip; yuvarlak şekilli ve küt bir uca sahipti. Papilla vallata’da kalın dairesel pedler ve tat tamurcuğu hendekleri belirlendi.

Öneri: Karacabey Merinos koyunu dilinde farklı morfolojik özelliklere sahip birçok dil papillasının olduğu belirlendi. Karacebey Merinos koyunu dil papillaları koyun, Saanen ve Jamunipari keçisi ile benzer mekanik fonksiyon özelliklerine sahip olduğu gözlendi.