pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2016, Cilt 32, Sayı 3, Sayfa(lar) 141-148
Veteriner hekim muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanelerinin tabela ve dış cephelerinin mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi
Aşkın Yaşar1, Gökhan Aslım2
11Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı, Aksaray, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Dış cephe, hastane, muayenehane, poliklinik, tabela
Görüntülenme Sayısı:1649 - İndirilme Sayısı: 1299

Amaç: Çalışmada veteriner hekim muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanelerinde kullanılan tabela ve dış cephelerin veteriner hekimliği mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmanın materyalini 2012-2013 Eğitim- Öğretim yılında Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi son sınıf öğrencilerinin izin alınarak 36 ilden görüntüledikleri muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanelerinin tabela ve dış cephe fotoğrafları oluşturdu. Çalışmada iş yerlerine ait bilgilerin işleneceği bir form kullanıldı. Fotoğrafı alınan 378’er adet tabela ve dış cephe görüntüleri incelenerek veteriner hekimliği mevzuatı çerçevesinde değerlendirildi.

Bulgular: Tabela ve dış cephe fotoğraflarının; işyeri niteliğine göre 350’sinin muayenehane, 22’sinin poliklinik ve altısının hayvan hastanesine; hayvan türlerine göre ise 287’sinin çiftlik hayvanları ve 91’inin pet hayvanları üzerine hizmet veren işyerlerine ait olduğu belirlendi. İncelenen tabelalarda ikiden fazla renk olduğu, farklı hayvan figürlerine yer verildiği, genel olarak bir standarda sahip olmadığı; dış cephe görüntülerinde ise mama ve yem markası etiketlerine, Türkçe dışında yazılara ve haksız rekabete yol açacak ibarelere yer verildiği tespit edildi.

Öneri: Sonuç olarak veteriner hekimliği mevzuatında tabelalara ilişkin yer alması gereken temel bilgiler hakkında hükümler yer alırken, ebat, yazı karakteri, logo örneği gibi konularda yeterli düzenleme yapılmadığı; Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ortak bir çalışmayla tabela ve dış cephe düzenlemesi konusunda yasal bir zeminde standardizasyona gitmesinin gerekli olacağı söylenebilir.