2016, Cilt 32, Sayı 3, Sayfa(lar) 156-160
Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Kliniği'ne 2010-2015 yılları arasında getirilen hayvanların genel analizi
Mustafa Kemal Sarıbay, Gökhan Doğruer, Yaşar Ergün, Ayşe Merve Köse, Ece Koldaş
Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Doğum ve Jinekoloji, Retrospektif çalışma
Görüntülenme Sayısı:2187 - İndirilme Sayısı: 1149

Amaç: Bu çalışmada 2010-2015 yılları arasında Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Kliniğine getirilen hayvan türleri ve kliniğine getirilme nedenlerinin genel bir analizinin yapılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada kliniğine başvuran hayvan sayıları ve başvuru nedenleri klinik muayene defter kayıtları incelenerek tespit edildi ve türlere göre gruplandırıldı.

Bulgular: Kliniğe getirilen toplam hayvan sayıları 2010- 2015 yılları arasında sırasıyla 168, 156, 110, 135, 111 ve 148 olarak tespit edildi. Kliniğe getirilen toplam 828 hayvanın türlere göre dağılımı, sığır (inek+düve) %44.08, köpek %20 .04, koyun %16.18, keçi %13.52 ve kedi %6.15 olarak belirlendi. Hayvanların başlıca kliniğe getiriliş sebeplerini, sığırlarda gebelik muayenesi ve genital organ muayenesi; koyun ve keçilerde gebelik muayenesi ve güç doğum; köpek ve kedilerde ise gebelik muayenesi ve ovariohisterektomi olguları oluşturdu. Kliniğe getirilen hayvan sayısında yıllara göre değişimin olmadığı fakat getirilen hayvan türlerinin sayılarının birbirine yakın olduğu ve tüm hayvan türlerinde kliniğe getiriliş sebebinin en çok gebelik muayenesi olduğu belirlendi.

Öneri: Elde edilen verilerin öğrencilerin veteriner fakültesi tercihi yaparken ön bilgi edinmelerine katkı sağlayabileceği ve bölgede çalışan ya da çalışmayı düşünen veteriner hekimlere ve araştırmacılara bu alanda yardımcı olabileceği kanaatine varıldı.