pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2016, Cilt 32, Sayı 3, Sayfa(lar) 161-166
Uzun süreli sıcaklık stresi ve yem kısıtlamasının rat karaciğer dokusundaki bazı küçük sıcaklık şoku protein (sHSP) genlerinin ekspresyon düzeyleri üzerine etkisi
Faruk Bozkaya1, Mehmet Osman Atli2, Aydın Guzeloglu3, Seyit Ali Kayis4, Mehmet Salih Kaya5, Nurettin Aydilek5
1Department of Genetics, Faculty of Veterinary Medicine, Harran University, Sanliurfa, Turkey
2Department of Obstetrics and Gynaecology, Faculty of Veterinary Medicine, Dicle University, Diyarbakir, Turkey
3Department of Genetics, Faculty of Veterinary Medicine, Selcuk University, Konya, Turkey
4Department of Biostatistics, Faculty of Medicine, Karabuk University, Karabuk, Turkey
5Department of Phsysiology, Faculty of Veterinary Medicine, Dicle University, Diyarbakir, Turkey
Anahtar Sözcükler: Sıcaklık stresi, yem kısıtlaması, karciğer, rat,
Görüntülenme Sayısı:1896 - İndirilme Sayısı: 2353

Amaç: Bu çalışmanın amacı uzun süreli sıcaklık stresi ve yem kısıtlamasının rat karaciğer dokusunda bazı küçük ısı şoku protein (sHSP) genlerinin mRNA düzeyindeki ekspresyonu düzeyleri üzerine etkisinin araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Bu amaçla on haftalık yaştaki toplam 24 Sprague- Dawley rat 4 gruba ayrıldı. Grup I ve Grup II’deki ratlar 22°C’lik ortam sıcaklığında, Grup III ve Grup IV’teki ratlar ise 38°C’lik ortam sıcaklığında tutuldu. Grup I ve III’teki ratlar ad libitum olarak beslendi, Grup II ve IV’teki ratlara ise ad libitum grupların tükettiği yemin %60’ı kadar yem verildi. Uygulama 9 hafta sürdürüldükten sonra karaciğer doku örnekleri alınarak sıvı azot içerisinde donduruldu ve RNA izolasyonuna kadar muhafaza edildi. Doku örneklerinden total RNA izole edildikten sonra HspB1, HspB5, HspB6, Hsp10 ve Hsp11 genlerinin ekspresyon düzeyleri gerçek zamanlı nicel polimeraz zincir reaksiyonu (RT-qPCR) yöntemi ile incelendi.

Bulgular: Sıcaklık stresi HspB2, HspB8 ve Hsp70 genlerinin ekspresyonunu önemli ölçüde arttığı, HspB1, HspB5, HspB6, Hsp10 ve Hsp11 genlerinin ekspresyonunu ise etkilemediği belirlendi. Yem kısıtlaması HspB6 geninin expresyonunu arttırırken HspB1, HspB2, HspB5, HspB8 HspB10, HspB11 ve Hsp70 genlerinin ekspresyonunu etkilemediği gözlendi. Uygulamalar arasında interaksiyon gözlenmedi.

Öneri: Çalışmanın sonuçları uzun süreli sıcaklık stresinin rat karaciğer dokusundaki sHSP genlerinin ekspresyonlarını değişik düzeylerde etkilediğini, yem kısıtlamasının sHSP genlerinin sıcaklık stresi tarafından etkilenen ekspresyonlarını değştirmediğini göstermiştir.