2005, Cilt 21, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 023-032
İNEKLERDE ÖSTRÜS SENKRONİZASYONU
Bülent Bülbül1, Mehmet Bozkurt Ataman2
1Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, KONYA
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Östrüs, senkronizasyon, inek
Görüntülenme Sayısı:5460 - İndirilme Sayısı: 26623

İneklerde östrüslerin doğru belirlenebilmesi ve bu işe harcanan zamanın azaltılabilmesi yönünde yoğun çalışmalar yapılmaktadır Son yıllarda bu amaç için. değişik hormon preparatlarınm tek başına veya kombine kullanıldığı östrüs senkronizasyon programları geliştirilmiştir, Sabrt zamanlı tohumlamaların birlikte kullanıldığı östrüs senkronizasyon programları uygulama kolaylığı, sakin kızgınlık gösteren hayvanların tohumlanmasına olanak sağlaması, östrüs tespiti için harcanan zaman ve işgücü kaybını önlemesinden dolayı saha şartlarında tercih edilmektedir Suni tohumlama uygulamasıyla birlikte kullanılan bu senkronizasyon programlarının saha uygulamaları sırasında avantaj ve dezavantajlarının ortaya konularak, en uygun yöntemin seçilmesi, sığır populasy on undan en üst düzeyde faydalanılması açısından oldukça önemlidir.